A GYERMEKTÉR PROGRAM​

A GyermekTér Program, mint gyermekközpontú, alternatív szemléletű pedagógiai program a 2017/2018-as tanévben indult útjára a Rózsadombi Általános Iskolában a Gyermekek Háza együttműködésében, és mentori támogatásával.

Fő célkitűzése, hogy az iskola természetes befogadó közege legyen minden tanulónak, függetlenül egyéni adottságaitól, képességeitől, fejlődési ütemétől.

A program bevezetése felmenő rendszerben történik, minden tanévben évfolyamonként egy osztály indításával. (Az osztály maximális létszáma 24 fő.)

A GyermekTér program kiemelt feladata a biztos alapkészségek kialakítása minden kisgyereknél, olyan jellegű tevékenységek biztosításával, hogy egy-egy ismeret biztos készséggé váljon. Ennek következtében a kisgyermek saját képességeinek megfelelő, optimális szintre jut egyéni fejlődési ütemének figyelembevételével.

A 2023/24-es tanévtől a GyermekTér Program önálló gyermekközpontú programként működik tovább az intézményben, de továbbra is megtartva a korábban bevezetett „jó gyakorlatokat”, melyek a következők:

A GyermekTér Programról bővebben itt olvashat.